Mobile ;Application ;Development

Разработката на множество приложениа за моблни телефони утвърди нашите разработчици като едни от най-добрите.

Тези разработки обхващат следните няколко области:

  • Управление на бази от данни
  • Манипулация на видео и снимков материал
  • Кодиране на данни с цел повишаване сигурността на съхраняваната информация
  • Синхронизация на данни по GSM с Централизирано управление на комуникацията
    • Сървърно приложение за изпълнение на синхронизацията
    • Опимизационни механизми за съхранение на данните (оптимизация за SQL Server / MySQL)