IBM подобрява Power6-Server

IBM подобрява Power6-Server Новата сървърна система на IBM ще има двойно повече процесори и значително по висока тактова честота от предходната версия.

Още в началото на февруари 2008  IBM направиха тестове с 5 GHz -ова Power6-Prozessorм като тестовете протекоха сравнително успешно и система вече е готова за пазара.

IBMs Power 570 може да съдържа до 4 модула образуващи SMP-System За своята най-бърза Power 570-серия IBM е предивила многопроцесорни карти можещи да поемат до четири  Dual-Core-Chips.

IBM предлага сървърната система в два варианта:
 - Power 570/16 със стария CPU-Board и от 2 до 16 процесора
- Power 570/32 от 4 до 32 процесора.
Реклама