OpenOffice.org 2.3.1

open office В новата версия са включени само подно не и нови функции.

Подобренията засягат предимно текстообработващата програма Writter, презентационния софтуер Impress както и PDF експорта от гупата.

Изцяло нова версия се очаква през март 2008

 

Реклама